Loading...
بخشنامه 200/7971/ص
رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند الف ماده 9 قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی
نوع : بخشنامه    
شماره : 200/7971/ص    
تاریخ : 1402/05/10    

ادارات کل امور مالیاتی

 

با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص اجرای مقررات تبصره‌ (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند (الف) ماده (9) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی و با توجه به مفاد صورتجلسه شماره 201-1 مورخ 1402/03/10 شورای عالی مالیاتی، به اطلاع ‌می ‌رساند;

وفق مفاد تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به‌ موجب بند (ب) ماده (1) قانون یادشده، واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (9) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 فاقد موضوعیت خواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور