Loading...
ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

(اصلاحی مصوب 23/8/1402 قانون تسهیل تکالیف مودیان) - سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه ها ، (به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی) و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین­ نامه­ ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­ رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره (الحاقی مصوب 23/8/1402 قانون تسهیل تکالیف مودیان) - سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در ‌خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به‌طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و صددرصد (100%) آن تخصیص‌ می یابد.
حکم این تبصره در ‌خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مودیان و فرهنگ‌سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل‌پرداخت می باشد.

شماره تاریخ موضوع
200/1402/7 1402/03/13 ابلاغ اصلاحیه مادتین 16 و 42 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
11 1402/01/06 هزینه های شرکت های معتمد مالیاتی
300 1401/10/26 اطلاعیه شماره 3- مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال 1402
268/21480/ص 1401/09/30 صدور مجوز فعالیت برای شرکت معتمد «داده پردازی معتمد تیس» و لزوم همکاری فی مابین
200/52232/د 1401/08/22 لزوم پیگیری اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در فراخوان اول مرتبط با شرکت های فعال در زمینه بورس و فرابورس
268/46077/د 1401/07/27 امکان دریافت فایل شناسه کالا/ خدمات توسط مودیان/ذینفعان
268/15393/ص 1401/07/26 گزارش برگزاری جلسات و نیز معرفی شرکت های معتمد و اسناد مرتبط با سامانه مودیان
268/15390/ص 1401/07/26 صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری فی مابین
268/15391/ص 1401/07/26 صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری فی مابین
200/1401/14 1401/03/28 ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
200/99/28 1401/03/24 ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
100000 1399/10/02 فراخوان شناسایی شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و صدور مجوز فعالیت برای ایشان
شماره تاریخ موضوع
51091 1401/03/22 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره تاریخ موضوع
20167 1402/02/11 الحاق تبصره 2 به ماده 16 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره تاریخ موضوع
200 1400/02/21 اطلاعیه و اسناد فراخوان شناسایی شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی- استاندارد سخت افزار پایانه فروشگاهی و مشخصات فنی حافظه مالیاتی سختافزاری
سیر تحول ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین­ نامه­ ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­ رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.