Loading...
ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف
رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد. تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره1 - اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت. حق دفاع. حضور در دادرسی. رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره2 - مقررات ناظر به صدور رای. واخواهی. تجدیدنظر و هزینه دادرسی. از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
سیر تحول ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف