Loading...
ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
به منظور توانمندسازی. ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی. تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیتهای مشاوره مدیریت در کشور. "سازمان نظام مشاوره مدیریت" در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می شود.
اساسنامه این سازمان با همکاری تشکلهای اقتصادی ذی ربط از سوی اتاقها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
سیر تحول ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار