Loading...
ماده 34 لایحه برنامه ششم توسعه
به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تامین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می گردد:
1-ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:
الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه. متوسط و بلند
ج) توسعه و به روزرسانی شبکه های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل
د) هوشمند و متحرک سازی تمامی سیستم های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
م) تحقیق. طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه های مسلح تروریستی
ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح های پیشرفته
ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک
2- اصلاح ساختار بودجه ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان ها به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تامین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت
4- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
5- صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه های انرژی. آب و برق در نیروهای مسلح.
سیر تحول ماده 34 لایحه برنامه ششم توسعه