متن نهایی قسمت اصلاح‌شده آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مال

1396/12/05


به نقل از معاونت تدوین . تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
دانلود فایل pdf از لینک زیر